Alt om miljøanalyser og miljøscreeninger til byggeri og privathuse

I et hus kan bygningsmaterialerne indeholde diverse, miljøgiftige stoffer. Alt fra bly og asbest til PCB og PAH vil man helst undgå, men det er ikke alle stoffer, der er lige lette at spotte. Derfor kan der være brug for en miljøanalyse og miljøscreening, hvis du skal renovere eller står og skal bygge nyt.

 

Miljøanalyser kan man få foretaget hos Dansk Miljøanalyse, DMA, et dansk firma, der er specialiseret i rådgivning og laboratorieanalyser inden for miljøområdet. De har eksisteret i 25 år og har derfor en del erfaring med miljøanalyser, som indsamles fra hjem og udføres i deres laboratorium. DMA undersøger bygninger for stoffer og materialer, der kan være skadelige for miljøet eller for menneskers sundhed. Også indeklimaproblemer med fx skimmelsvamp er et af deres analyseområder.

 

Analyser – af hvad og hvordan?

Det kan virke svært at holde styr på de mange sundhedsskadelige stoffer, der kan findes i et byggeri. I realiteten er det ikke så uoverskueligt. DMA undersøger for følgende stoffer:

  • Asbest
  • PCB (polychlorerede biphenyler)
  • Klorede paraffiner
  • Tungmetaller (bly, kviksølv, zink, nikkel, kobber, chrom, cadmium)
  • PAH (tjærestoffer)
  • Olie
  • Skimmelsvamp

 

Analyserne af materialerne foretages i DMAs laboratorium og materialeindsamlingen kan man enten selv stå for at udtage og indlevere, eller DMA kan udtage dem for en. Afhængig af hvad materialet skal analyseres for indhold af, er der forskellige analysemetoder. Det kommer også helt an på om det pågældende sundhedsskadelige stof befinder sig i et materiale eller i luften.

 

For at finde fx asbest gør DMA brug af forskellige mikroskoper eller gel-tape. Gælder det fx PCB, klorede paraffiner, PAH eller olie bruger DMA gaskromatografi – en metode, der anvendes for at skille de forskellige bestanddele i materialet fra hinanden. Til skimmelsvamp bruger man den såkaldte Mycometer-test, der bestemmer mængden af svampebiomasse på den givne overflade. Til sidst er der tungmetaller, hvilke man analyserer for med massespektrometri, der kan bestemme et molekyles kemiske struktur. Der altså flere forskellige metoder til at undersøge, om diverse byggematerialer er sundhedsskadelige eller miljøfarlige.

Stoffernes forekomster

Men hvor befinder de her stoffer sig henne? En miljøanalyse og miljøscreening behøver naturligvis materialer at analysere, og kender man ikke stoffet, er det også svært at vide, hvor man skal kigge. Asbest kan være i alle former for bygningsmaterialer – alt fra loftplader til maling. PCB kan du også finde i malinger eller i gulvmaterialer, som fx lak. Klorede paraffiner bliver brugt i diverse produkter, deriblandt i plast og tekstiler, men også i maling. DMA analyserer efter tungmetaller på bl.a. linoleum og i luften, mens de mange PAH-stoffer kan findes i asfalt og i forurenet jord, ligesom olie også kan.

 

DMA kan også foretage en kontrol af det arbejde, de har udført i bygningen, hvis du vælger at få lavet en miljøanalyse og miljøscreening. Du kan også se mere på DMAs hjemmeside, http://dma.nu/, hvor du kan læse mere om de forskellige miljøanalyser og miljøscreeninger og hvordan de udføres. Her kan du også modtage rådgivning og læse yderligere omkring, hvordan du selv får foretaget en miljøanalyse og miljøscreening.

Andet til dig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *